Завдання освіти не тільки передавати знання та інформації молодому поколінню, а насамперед молодих виховувати так, щоб вони могли самостійно та відповідально брати участь у суспільному житті. Основною клітиною суспільства є сім’я як союз чоловіка і жінки та дітей, яких вони народжують. Для повноцінного та врівноваженого виховання необхідна також здорова та повноцінна сім’я, що доведено медичними, психологічними та іншими дослідженнями. Чоловік і жінка, з’єднані подружжям, разом із дітьми утворюють родину. Цей зв’язоквипереджує визнання його публічною владою, яка повинна всіляко родину підтримувати та допомагати батькам, щоб молоде покоління виховувати в повазі саме до родинних цінностей.

Пропонована програма «Основи сім’ї» виходить з того, що процес трансформації сучасної сім’ї як соціального інститутусупроводжується тривожними ознаками її дезорганізації – збільшенням кількості розлучень та сімейно-побутових конфліктів, зниженням рівня народжуваності, послабленням виховного потенціалусім’ї, погіршенням здоров’я населення країни, розмиванням самого поняття сім’ї через запровадження новомодних та сумнівних гендерних псевдотеорій тощо. Це дає підстави стверджувати, що стан сучасної сім’ї в Україні є кризовим.

Покликання до подружжя закладене в самій природі чоловіка і жінки,якими вони вийшли з рук Творця. Подружжя не є чисто людською установою, незважаючина численні зміни, яких воно зазнавало впродовж століть у різних культурах, суспільнихструктурах і духовних укладах. У всіх культурах існуєпоняття величі подружнього союзу, бо добробут кожної людини і людського суспільства тісно пов’язаний із процвітанням подружньої й родинноїспільноти.

У суспільстві необхідно вчасно, належним чином,навчати молодь щодо обов’язків і виявів гідностіподружньої любові, насамперед у колі родини, але також в рамках інших суспільних структур, особливо у школі, вищих навчальних закладах, щоб, виховані в пошані до відповідальності, вони увідповідному віці могли перейти до створення здорового подружжя. Програма «Основи сім’ї» допомагатиме у виконаннізавдань, які покликана вирішувати загальноосвітня школа, готуючи учнів до життя в суспільстві. Програма спрямована на соціалізацію учнів,набуття ними морально-етичних і громадянських якостей і допомагає створенню передумов для усвідомленого сприймання ізасвоєння учнями соціальних, морально-етичних і правових норм,національно-культурних, сімейних традицій українського народу,оволодіння навичками взаємодії, співжиття і співпраці в родині,народження та виховання дітей.

Основна мета програми – особистіснийрозвиток учнів, формування в них життєвого, соціального, громадянськогорозуміння питань шлюбу, сім’ї та батьківства;поглиблення сприйманні і розуміння цінності любові як базового поняття, яке сприяє розбудові гармонійних сімейних стосунків: між чоловіком та дружиною та між батьками та дітьми.

Програма узгоджується із доктриною християнської віри, яку визнають основні християнські конфесії та відповідає основним світоглядним основам українського суспільства, відкриває можливість утвердження здорових медичних та психологічних поглядів на життя суспільства та розбудови та розвитку української держави.

 

о. Корнилій (Віктор Яремак) ЧСВВ