Для кожної дитини важливо змалечку знаходитися поруч із найближчою людиною – мамою. Це створює психологічний комфорт та стимулює природний розвиток дитини, що є запорукою міцного здоров’я у подальшому житті. Сьогодні не у всіх молодих мам є знання та можливості правильно організувати розвиток та догляд за дитиною у перші дні її життя.

Мудреці кажуть:  «Скажіть в якому стані жінка в країні, і ми вам скажемо про країну». Соціальна робота в Україні має свої особливості, обумовлені як історичним розвитком, так і впливом сучасних світових тенденцій. Необхідно відзначити, що соціальна робота у нашій державі здійснюється в умовах гострої економічної кризи. Як свідчить історичний досвід, потреба у комплексній соціальній роботі особливо зростає в кризові періоди, коли погіршується доля мільйонів людей. І незважаючи на те, що за даними уряду економічний стан країни за останні місяці став дещо поліпшуватись, стан молодого населення продовжує залишатися злиденним. Дефіцит позитивної структури особистості, незатребуваність духовного, емоційного та фізичного її потенціалів наклали відбиток на можливості соціальної  адаптації, установки, мотиви,  потреби, звички,   відчуття повноти життя, здатності до навчання тощо. Деструктивна динаміка соціалізації молоді виявляється у наявності стресових ситуацій, станів напруження, які спричиняються до помилкових висновків, неконтрольованих емоцій, хибних соціальних дій, до промахів у професійній діяльності.

Сьогодні в Україні соціальним патронажем охоплені практично всі категорії молоді, які тією чи іншою мірою потребують соціальної допомоги, соціального забезпечення та соціальної реабілітації.

Деструктивна динаміка соціалізації молоді виявляється у наявності стресових ситуацій, станів напруження, які спричиняються до помилкових висновків, неконтрольованих емоцій, хибних соціальних дій, до промахів у професійній діяльності.

Будь-яке суспільство має бути зацікавленим у відтворенні та збереженні повноцінного людського потенціалу  що вимагає створення комплексу державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покращання демографічної ситуації  для забезпечення здорового всебічного розвитку молоді та дітей..

Медико-соціальне значення системи охорони здоров’я матері та дитини визначається її провідною роллю в збереженні та поліпшенні здоров’я жінки, зниженні материнської та смертності немовлят, вихованні здорового, гармонійно розвиненого покоління.

Значущість системи охорони матері та дитини зростає з огляду на негативні зміни демографічної ситуації, підвищення захворюваності на окремі хвороби та інвалідності як працездатного населення, так і дітей.

Здоров’я матері та дитини залежить від вирішення низки завдань, до яких відносяться:

-соціальний захист родини, матері та дитини, адресне надання соціальної допомоги;

-першочергове спрямування відповідних ресурсів на розвиток відповідних лікувально-профілактичних і оздоровчих закладів;

-впровадження медичного страхування та реорганізація діючої системи  лікувально-профілактичної допомоги;

-антенатальна охорона плода за участю відповідних   лікувальних і сані­тарно-профілактичних закладів;

-впровадження сучасних ефективних медичних технологій;

-профілактика інфекційних захворювань, здійснення в повному обсязі імунопрофілактики;

-формування здорового способу життя.

Тільки дієва соціальна політика держави може забезпечити їх реалізацію шляхом інтенсифікації діяльності структур, причетних до охорони материнства та дитинства.  Здійснення численних державних, громадських, медико-соціальних заходів повинно відбуватися на основі засад, передбачених відповідними законодавчими актами.  Законодавча база охорони здоров’я жінок і дітей в Україні включає більшість визнаних на міжнародному рівні прав людини.

Згідно з Конституцією України:

  • людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю (стаття 3);
  • кожна людина має невід’ємне право на життя і здоров’я та право на їх захист (стаття 27);
  • кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування (стаття 49).

В статті 57 висвітлені заходи щодо заохочення материнства, гарантій охорони здоров’я матері та дитини, а саме – організація мережі жіночих, медико-генетичних та інших консультацій, пологових будинків, санаторіїв і будинків відпочинку для вагітних жінок і матерів з дітьми, ясел, садків та інших дитячих закладів;

-заборона застосування праці жінок на важких і шкідливих для здоров’я виробництвах;

-поліпшення та оздоровлення умов праці та побуту;

-усунення негативних економічних факторів;

-надання відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами з виплатою допомоги із соціального страхування;

-грошова допомога при народженні дитини та на час догляду за нею під час хвороби;

-державна та громадська допомога дітям.

Національна програма,що спрямована на підтримку молодих сімей була затверджена в Україні ще у 1995 р.,яка передбачає формування мережі відповідних закладів планування сім’ї, функціонування обласних і міжобласних центрів, та  кабінетів “Шлюб і сім’я” при лікарнях та в складі амбулаторно-поліклінічних закладів,де  надаються консультації щодо планування сім’ї.

Питаннями соціального захисту жінок і дітей займаються також неурядові організації. В державі діють і співпрацюють понад 20 всеукраїнських жіночих організацій (Спілка жінок України, Союз українок, Жіноча громада та ін.), майже 400 неурядових організацій, які проголошують роботу з дітьми як свою статутну діяльність (Дитячий фонд України, Український молодіжний Чорнобильський фонд, Асоціація захисту дітей-інвалідів тощо), близько 80 організацій та об’єднань регіонального рівня.

В резолюції Всеукраїнського конгресу жінок наголошується, що державна політика має бути спрямована на підвищення соціального, політичного та морального статусу жінок в суспільстві, дотримання їх прав і свобод, охорону здоров’я, сприяння розвитку здорового способу життя та безпечного материнства.

Повільні темпи проведення реформ, непідготовленість населення, а також  представників місцевих органів влади до нових умов сприяли соціальній напруженості, безробіттю, зниженню життєвого рівня та досить болюче відбилися на становищі жінок і дітей. Здавалось би держава робить все, щоб допомогти породіллям, виплачує чималі гроші при народженні дитини. Та, на превеликий жаль, не завжди жінка, яку зрадив чоловік, чи не приймають батьки додому, а чи не законно вигнали з гуртожитку, а бо ж стихійне лихо знищило будинок дають собі раду в таких складних життєвих ситуаціях.

Біль, розпач, невимовний страх охоплює жінку із дитиною на руках і здається їй, що ніхто і нічого їй не допоможе. З позиції захисту материнства та дитинства, збереження дитини у рідній сім’ї та підтримки жінки-матері створені соціальні центри матері та дитини.

Центри створені для тимчасового перебування у ньому вагітних жінок на 7-9 місяці вагітності та матерів із дітьми віком від народження до 18 місяців, які опинилися в складних життєвих обставинах, у зв’язку з чим виникає високий ризик розлучення матері та дитини, загроза життю і здоров’ю матері чи дитини..

Під час проживання у Центрах молодим матерям надається безоплатне житло та харчування, їх навчають догляду за дитиною. Матері та діти, завдяки благодійним фондам, отримують гуманітарну допомогу у вигляді предметів догляду за дитиною, засобів гігієни, іграшок, одягу, медикаментів і дитячого харчування. Молоді матері мають можливість продовжувати навчання, розпочати здобувати освіту, відвідувати професійні курси та одночасно дбати та виховувати свою дитину.

Персонал Центру (психолог, педагог соціальний, сестра медична, адміністратор черговий та ін. працівники) надають кваліфіковану невідкладну допомогу.

З метою соціальної підтримки одиноких батьків (жінок, дітей, молоді, сімей)  працюють служби та центри, які надають соціальні послуги, психологічні, юридичні, соціально-медичні, інформаційні та інші консультації на безоплатній основі, реалізують програми для різних категорій сімей, дітей, жінок, а саме:

  • центри сім’ї “Родинний дім” (реалізація програм для сімей, надання консультацій психолога, юриста);
  • міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: (здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, надання консультацій, соціальна підтримка сімей);

Міжнародна організація «Право на здоров‘я» (HealthRight International) допомагає жінкам у складних життєвих обставинах навчитися правильно доглядати та стежити за здоров’ям малюків від народження. Організація “Право на здоров’я” (HealthRight International), заснована у 1990 році групою лікарів-волонтерів, що працює у сфері охорони громадського здоров’я та захисту прав людини там, де існує загроза для здоров’я людини внаслідок порушення її прав та громадянських свобод. Свій перший проект в Україні організація запровадила у липні 2005 року. Сьогодні Представництво “Право на здоров’я” (HealthRight International) в Україні реалізує програми сфокусовані на ВІЛ-позитивних, наркозалежних жінках та їх дітях, дітях вулиці та вуличній молоді у тісній співпраці з місцевими партнерами, зокрема з Всеукраїнською мережею людей, які живуть з ВІЛ/СНІД (ЛЖВ), Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державною соціальною службою для сім’ї, дітей та молоді, Міністерством охорони здоров`я України, іншими міжнародними та українськими неурядовими організаціями.

Один з проектів організації – «Соціальна квартира для вагітних дівчат та матерів з дітьми раннього віку в складних життєвих обставинах (міні-центр матері та дитини) Цільова група – вагітні дівчата і молоді матері, які перебувають у складних життєвих обставинах, що створюють реальну небезпеку відмови від новонародженої дитини або позбавлення батьківських прав.

Отже,як бачимо знадобилося чимало зусиль і часу, щоб у сучасному суспільстві утвердився термін «молода сім’я»,яка  становить  особливу, фундаментальну групу суспільства та одночасно виступає соціальною групою і суспільним інститутом. Специфіка молодої сім’ї визначається тим, що вона знаходиться в процесі свого становлення в ході якого виникає ряд проблем, але не зважаючи на це державною сімейною політикою розроблено ряд завдань, що допомагає молодим сім’ям подолати важку життєву ситуацію.

Звертаємось до молодих, одиноких, вагітних жінок, матерів з новонародженими дітьми:

-не відмовляйтесь від своїх дітей!

-не покидайте їх у пологових будинках!

-звертайтесь за порадою і допомогою у соціальні служби, які діють у кожному місті та районі Львівської області!

Ференц Марта Тарасівна

лікар акушер – гінеколог

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.