Для кожної дитини важливо змалечку знаходитися поруч із найближчою людиною – мамою. Це створює психологічний комфорт та стимулює природний розвиток дитини, що є запорукою міцного здоров’я у подальшому житті. Сьогодні не у всіх молодих мам є знання та можливості правильно організувати розвиток та догляд за дитиною у перші дні її життя.

Мудреці кажуть:  «Скажіть в якому стані жінка в країні, і ми вам скажемо про країну». Соціальна робота в Україні має свої особливості, обумовлені як історичним розвитком, так і впливом сучасних світових тенденцій. Необхідно відзначити, що соціальна робота у нашій державі здійснюється в умовах гострої економічної кризи. Як свідчить історичний досвід, потреба у комплексній соціальній роботі особливо зростає в кризові періоди, коли погіршується доля мільйонів людей. І незважаючи на те, що за даними уряду економічний стан країни за останні місяці став дещо поліпшуватись, стан молодого населення продовжує залишатися злиденним. Дефіцит позитивної структури особистості, незатребуваність духовного, емоційного та фізичного її потенціалів наклали відбиток на можливості соціальної  адаптації, установки, мотиви,  потреби, звички,   відчуття повноти життя, здатності до навчання тощо. Деструктивна динаміка соціалізації молоді виявляється у наявності стресових ситуацій, станів напруження, які спричиняються до помилкових висновків, неконтрольованих емоцій, хибних соціальних дій, до промахів у професійній діяльності.

Сьогодні в Україні соціальним патронажем охоплені практично всі категорії молоді, які тією чи іншою мірою потребують соціальної допомоги, соціального забезпечення та соціальної реабілітації.

Деструктивна динаміка соціалізації молоді виявляється у наявності стресових ситуацій, станів напруження, які спричиняються до помилкових висновків, неконтрольованих емоцій, хибних соціальних дій, до промахів у професійній діяльності.

Будь-яке суспільство має бути зацікавленим у відтворенні та збереженні повноцінного людського потенціалу  що вимагає створення комплексу державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покращання демографічної ситуації  для забезпечення здорового всебічного розвитку молоді та дітей..

Медико-соціальне значення системи охорони здоров’я матері та дитини визначається її провідною роллю в збереженні та поліпшенні здоров’я жінки, зниженні материнської та смертності немовлят, вихованні здорового, гармонійно розвиненого покоління.

Значущість системи охорони матері та дитини зростає з огляду на негативні зміни демографічної ситуації, підвищення захворюваності на окремі хвороби та інвалідності як працездатного населення, так і дітей.

Здоров’я матері та дитини залежить від вирішення низки завдань, до яких відносяться:

-соціальний захист родини, матері та дитини, адресне надання соціальної допомоги;

-першочергове спрямування відповідних ресурсів на розвиток відповідних лікувально-профілактичних і оздоровчих закладів;

-впровадження медичного страхування та реорганізація діючої системи  лікувально-профілактичної допомоги;

-антенатальна охорона плода за участю відповідних   лікувальних і сані­тарно-профілактичних закладів;

-впровадження сучасних ефективних медичних технологій;

-профілактика інфекційних захворювань, здійснення в повному обсязі імунопрофілактики;

-формування здорового способу життя.

Тільки дієва соціальна політика держави може забезпечити їх реалізацію шляхом інтенсифікації діяльності структур, причетних до охорони материнства та дитинства.  Здійснення численних державних, громадських, медико-соціальних заходів повинно відбуватися на основі засад, передбачених відповідними законодавчими актами.  Законодавча база охорони здоров’я жінок і дітей в Україні включає більшість визнаних на міжнародному рівні прав людини.

Згідно з Конституцією України:

 • людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю (стаття 3);
 • кожна людина має невід’ємне право на життя і здоров’я та право на їх захист (стаття 27);
 • кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування (стаття 49).

В статті 57 висвітлені заходи щодо заохочення материнства, гарантій охорони здоров’я матері та дитини, а саме – організація мережі жіночих, медико-генетичних та інших консультацій, пологових будинків, санаторіїв і будинків відпочинку для вагітних жінок і матерів з дітьми, ясел, садків та інших дитячих закладів;

-заборона застосування праці жінок на важких і шкідливих для здоров’я виробництвах;

-поліпшення та оздоровлення умов праці та побуту;

-усунення негативних економічних факторів;

-надання відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами з виплатою допомоги із соціального страхування;

-грошова допомога при народженні дитини та на час догляду за нею під час хвороби;

-державна та громадська допомога дітям.

Національна програма,що спрямована на підтримку молодих сімей була затверджена в Україні ще у 1995 р.,яка передбачає формування мережі відповідних закладів планування сім’ї, функціонування обласних і міжобласних центрів, та  кабінетів “Шлюб і сім’я” при лікарнях та в складі амбулаторно-поліклінічних закладів,де  надаються консультації щодо планування сім’ї.

Питаннями соціального захисту жінок і дітей займаються також неурядові організації. В державі діють і співпрацюють понад 20 всеукраїнських жіночих організацій (Спілка жінок України, Союз українок, Жіноча громада та ін.), майже 400 неурядових організацій, які проголошують роботу з дітьми як свою статутну діяльність (Дитячий фонд України, Український молодіжний Чорнобильський фонд, Асоціація захисту дітей-інвалідів тощо), близько 80 організацій та об’єднань регіонального рівня.

В резолюції Всеукраїнського конгресу жінок наголошується, що державна політика має бути спрямована на підвищення соціального, політичного та морального статусу жінок в суспільстві, дотримання їх прав і свобод, охорону здоров’я, сприяння розвитку здорового способу життя та безпечного материнства.

Повільні темпи проведення реформ, непідготовленість населення, а також  представників місцевих органів влади до нових умов сприяли соціальній напруженості, безробіттю, зниженню життєвого рівня та досить болюче відбилися на становищі жінок і дітей. Здавалось би держава робить все, щоб допомогти породіллям, виплачує чималі гроші при народженні дитини. Та, на превеликий жаль, не завжди жінка, яку зрадив чоловік, чи не приймають батьки додому, а чи не законно вигнали з гуртожитку, а бо ж стихійне лихо знищило будинок дають собі раду в таких складних життєвих ситуаціях.

Біль, розпач, невимовний страх охоплює жінку із дитиною на руках і здається їй, що ніхто і нічого їй не допоможе. З позиції захисту материнства та дитинства, збереження дитини у рідній сім’ї та підтримки жінки-матері створені соціальні центри матері та дитини.

Центри створені для тимчасового перебування у ньому вагітних жінок на 7-9 місяці вагітності та матерів із дітьми віком від народження до 18 місяців, які опинилися в складних життєвих обставинах, у зв’язку з чим виникає високий ризик розлучення матері та дитини, загроза життю і здоров’ю матері чи дитини..

Під час проживання у Центрах молодим матерям надається безоплатне житло та харчування, їх навчають догляду за дитиною. Матері та діти, завдяки благодійним фондам, отримують гуманітарну допомогу у вигляді предметів догляду за дитиною, засобів гігієни, іграшок, одягу, медикаментів і дитячого харчування. Молоді матері мають можливість продовжувати навчання, розпочати здобувати освіту, відвідувати професійні курси та одночасно дбати та виховувати свою дитину.

Персонал Центру (психолог, педагог соціальний, сестра медична, адміністратор черговий та ін. працівники) надають кваліфіковану невідкладну допомогу.

З метою соціальної підтримки одиноких батьків (жінок, дітей, молоді, сімей)  працюють служби та центри, які надають соціальні послуги, психологічні, юридичні, соціально-медичні, інформаційні та інші консультації на безоплатній основі, реалізують програми для різних категорій сімей, дітей, жінок, а саме:

 • центри сім’ї “Родинний дім” (реалізація програм для сімей, надання консультацій психолога, юриста);
 • міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: (здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, надання консультацій, соціальна підтримка сімей);

Міжнародна організація «Право на здоров‘я» (HealthRight International) допомагає жінкам у складних життєвих обставинах навчитися правильно доглядати та стежити за здоров’ям малюків від народження. Організація “Право на здоров’я” (HealthRight International), заснована у 1990 році групою лікарів-волонтерів, що працює у сфері охорони громадського здоров’я та захисту прав людини там, де існує загроза для здоров’я людини внаслідок порушення її прав та громадянських свобод. Свій перший проект в Україні організація запровадила у липні 2005 року. Сьогодні Представництво “Право на здоров’я” (HealthRight International) в Україні реалізує програми сфокусовані на ВІЛ-позитивних, наркозалежних жінках та їх дітях, дітях вулиці та вуличній молоді у тісній співпраці з місцевими партнерами, зокрема з Всеукраїнською мережею людей, які живуть з ВІЛ/СНІД (ЛЖВ), Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державною соціальною службою для сім’ї, дітей та молоді, Міністерством охорони здоров`я України, іншими міжнародними та українськими неурядовими організаціями.

Один з проектів організації – «Соціальна квартира для вагітних дівчат та матерів з дітьми раннього віку в складних життєвих обставинах (міні-центр матері та дитини) Цільова група – вагітні дівчата і молоді матері, які перебувають у складних життєвих обставинах, що створюють реальну небезпеку відмови від новонародженої дитини або позбавлення батьківських прав.

Отже,як бачимо знадобилося чимало зусиль і часу, щоб у сучасному суспільстві утвердився термін «молода сім’я»,яка  становить  особливу, фундаментальну групу суспільства та одночасно виступає соціальною групою і суспільним інститутом. Специфіка молодої сім’ї визначається тим, що вона знаходиться в процесі свого становлення в ході якого виникає ряд проблем, але не зважаючи на це державною сімейною політикою розроблено ряд завдань, що допомагає молодим сім’ям подолати важку життєву ситуацію.

Звертаємось до молодих, одиноких, вагітних жінок, матерів з новонародженими дітьми:

-не відмовляйтесь від своїх дітей!

-не покидайте їх у пологових будинках!

-звертайтесь за порадою і допомогою у соціальні служби, які діють у кожному місті та районі Львівської області!

Ференц Марта Тарасівна

лікар акушер – гінеколог

 

 

 

34 Replies to “«УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД У СОЦІАЛЬНІЙ ПІДТРИМЦІ МОЛОДИХ МАТЕРІВ»

 1. Hey! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to check
  it out. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking
  and will be tweeting this to my followers!
  Exceptional blog and superb design and style.

 2. Simply desire to say your article is as astounding. The clarity on your post
  is simply nice and i could suppose you’re a professional on this
  subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed
  to stay up to date with imminent post. Thanks a million and please keep
  up the rewarding work.

 3. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what
  all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost
  a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not
  100% sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Many thanks

 4. I think this is among the most important information for me.
  And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is wonderful, the articles is really great
  : D. Good job, cheers

 5. Attractive part of content. I just stumbled upon your site
  and in accession capital to assert that I acquire actually loved account your blog posts.
  Anyway I will be subscribing on your augment or even I achievement you get right of entry to persistently quickly.

 6. I simply could not leave your web site before suggesting that
  I actually enjoyed the standard info a person supply on your visitors?
  Is gonna be again ceaselessly to investigate
  cross-check new posts

 7. Your means of describing the whole thing in this paragraph is genuinely pleasant, every one be able
  to simply understand it, Thanks a lot.

 8. Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was
  extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing.

  Do you have any tips for newbie blog writers?

  I’d genuinely appreciate it.

 9. Thanks , I have just been searching for
  information about this topic for a long time and yours is the greatest I
  have came upon till now. However, what concerning the conclusion? Are
  you positive about the supply?

 10. I like the helpful information you supply to your articles.
  I will bookmark your weblog and take a look at once more right here regularly.
  I’m somewhat certain I’ll be told a lot of new stuff right here!
  Best of luck for the next!

 11. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

  Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 12. This is really interesting, You are a very skilled blogger.
  I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post.
  Also, I have shared your site in my social networks!

 13. I was wondering if you ever thought of changing the layout
  of your website? Its very well written; I love what youve
  got to say. But maybe you could a little more in the way of
  content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having
  one or two images. Maybe you could space it out better?

 14. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit
  and sources back to your site? My blog site is in the very same niche as yours and my visitors would certainly benefit
  from some of the information you present here. Please let me know if this alright with you.
  Thank you!

 15. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added”
  checkbox and now each time a comment is added I get three emails
  with the same comment. Is there any way you can remove me from that
  service? Many thanks!

 16. You actually make it seem really easy together with your presentation but I to find this matter to be really
  one thing which I think I’d by no means understand.
  It sort of feels too complex and extremely wide
  for me. I’m looking ahead in your next put up, I’ll try to get the hang of it!

 17. Hey there are using WordPress for your blog platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any html coding
  expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 18. I’ve been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good
  content as you did, the web will be much more
  useful than ever before.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.