Презентація книги “Львів епохи Євгена Озаркевича”

(за ред. Оксани Заячківської у співпраці з Лесею Матешук-Вацебою, Оксаною Стадник, Любов’ю Гоцко-Ней, Зеновієм Масним, Володимиром Семенівим та Павлом Содоморою).

 

9 квітня 2019 року в дзеркальній залі палацу  Потоцьких у Львові відбулася презентація проекту лікарської комісії НТШ, незалежного культурологічного часопису “Ї” і Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (ЛНМУ), “Львів епохи Євгена Озаркевича” (№ 91, 2018) – книги про видатного українського лікаря-патріота, фундатора лікарської комісії НТШ (1898), першого наукового редактора медичного часопису “Лікарський збірник”, що у теперішній час «Праці Наукового Товариства Шевченка. Медичні науки»,  українського науковця, громадського діяча і мецената, а також засновника першої української медичної амбулаторії “Народна  лічниця” (1903 р.), яка стала першою українською лікарнею, тепер “Шпиталь імені митрополита Андрея Шептицького”. Митрополит Андрей Шептицький допомагав і духовно надихав Євгена Озаркевича  до створення шпиталю, а в  1910 році  професор  ініціював створення Українського лікарського товариства (УЛТ) і був першим його головою.

12-min

З вступним словом виступила голова лікарської комісії НТШ, лауреат Державної премії України (2019), професор, д.м.н. Валентина Чоп’як.

13-min

Зі своїми враженнями про чудову книгу виступили: перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації п. Ростислав Замлинський; дійсний член НТШ, заступник голови НТШ у Львові, доцент Лідія Бойчишин; дійсний член НТШ, професор, д.м.н.  Олександр Кіцера; директор Міжнародного благодійного фонду “Карітас України” д-р Дзвенислава Чайківська; адміністратор благодійного фонду “Шпиталь ім. Митрополита Андрея Шептицького ” отець Андрій Логін, директор Західного наукового центру НАН України і МОН України доцент Олег Зинюх; голова УЛТ у м. Львові Олег Дуда.

received_2724378754244427

14-min

На завершення головний редактор видання, дійсний член НТШ, професор, д.м.н. Оксана Заячківська розповіла, що 7 лютого 2019 р. завершився річний науково-освітницький проект лікарської комісії Наукового товариства Шевченка (НТШ), присвячений 120-річчю створення лікарської комісії НТШ і вшануванню пам’яті основоположника української медицини Львівщини Євгена Озаркевича.

received_672880043167836

Метою цього проекту стало забезпечити промоцію наукового потенціалу вітчизняних медиків і вшанування пам’яті д-ра Євгена Озаркевича. Фіналом численних заходів, серед яких семінари, міжнародний симпозіум SMART LION 2018, погашення ювілейної марки Укрпошти, присвяченої 120-річчю лікарської комісії НТШ, «Шевченкіана медика», створення українського наукового контенту, став спільний проект з часописом «Ї»  (головний редактор – Тарас Возняк) “Львів епохи Євгена Озаркевича”, що продовжив відому серію часопису «Ї»  про видатних львів’ян, і позиціонує м. Львів, як багатолітній науковий центр.

15-min

Прекрасне видання стало можливим завдяки жертовній праці усіх авторів: О. Заячківської, Л. Матешук-Вацеби, О. Стадник, Л. Гоцко-Ней, З. Масного, В. Семеніва. Завдяки перекладу П. Содомори на англійську аудиторією читачів книги став весь світ. Вагомий внесок у появі книги допомога ЛНМУ (ректор – академік НАМН України, Дійсний член НТШ, професор Борис Зіменковський).

16-min

Ця книга повинна бути в кожній медичній родині, в кожній медичній спільноті, бо “ключовим завданням Євгена Озаркевича було створити наукове медичне товариство високоерудованих професійних фахівців, заохотити студентів медиків і молодих лікарів до науково-дослідницької діяльності та участі у профілактичних, просвітницьких і громадських акціях”, і це завдання залишається дуже актуальним в наш час. Нині цю діяльність продовжують члени лікарської комісії НТШ, УЛТ та  Асоціації лікарів католиків (АЛК), що “…дозволить зберегти зв’язок між поколіннями, розбудувати нові фахові кола спілкування і сформувати медичну громаду вільних висококваліфікованих фахівців з європейською ментальністю”, українським патріотизмом та християнськими цінностями.

received_826586451031791

Д-р Леся Луць, член УЛТ та АЛК

Зав.каф. Нормальної фізіології ЛНМУ ім. Д. Галицького, проф. Оксана Заячківська

Світлини: д-р Уляна Підвальна, к.м.н, член лікарської комісії НТШ