Високопреосвященніший владико, преподобні і всечесні отці, преподобні сестри, вельмишановні пані і панове!

Сьогодні ми зібралися на академії, присвяченій п’ятнадцятиріччю діяльності Асоціації лікарів-католиків в Україні, зокрема у Львові. Католицька Церква навчає, що «життя і фізичне здоров’я є цінним добром, даним Богом. Ми повинні про них розумно дбати, враховуючи потреби інших і потреби загального добра» . Якраз медична галузь є невід’ємною частиною такої турботи про інтегральність людського життя і здоров’я. Справді, головним завданням лікаря з давніх-давен було дбати про здоров’я пацієнта. Однак, за останні десятиліття стан змінився і, оскільки деякі люди готові платити велику ціну за власне здоров’я, медицина стала також індустрією, яка може приносити великі прибутки, а медичний працівник із лікаря часто перетворюється у менеджера чи навіть стає перед вибором виконання цілком протилежної своєму покликанню функції, наприклад, у випадку абортів чи евтаназії.

В сьогоднішньому світі лікар потребує міцної моральної опори, «світла розуму і просвітлення духа», щоб давати відповідь на виклики і питання, які ставить перед ним сучасний світ. «Етика і здоров’я тісно взаємодіють, перебуваючи при цьому у залежності від розвитку науки і техніки, з одного боку, та суспільної еволюції, – з іншого, постійно співвідносячись із цінністю людської особи та моральними цінностями, що пов’язані з особистим життям» . На цій основі у Львові була створена Асоціація лікарів-католиків, саме для згуртування тих медичних працівників, які прагнуть жити відповідно до власного сумління та науки святої Церкви.

IMG_9823

Але не тільки для того, щоб самим вводити у життя основні постулати морального вчення Церкви, а й популяризувати і свідчити власним життям перед колегами, оскільки «сфера охорони здоров’я потребує етики. Від працівників системи охорони здоров’я сучасне суспільство вимагає не лише чіткого виконання посадових обов’язків, а й відповідального ставлення, яке насамперед проявляється у розумінні та правильному тлумаченні хворої людини» . Дана доповідь – це короткий огляд історії створення, діяльності та перспектив Асоціації в Україні.

 1. Становлення та основні віхи діяльності Асоціації лікарів-католиків(АЛК).

1.1. Шлях становлення Асоціації (1992-2000 рр.)

Неофіційна діяльність лікарів католиків у Львові в Україні розпочалася з 1992 року. На пропозицію канцлера УГКЦ о. д-ра Івана Дацка поїхати на черговий всесвітній конгрес лікарів католиків у Венецію, з умовою, що потрібно володіти якоюсь іноземною мовою для вільного спілкування з учасниками конгресу, я зголосився, бо знаю французьку мову.  Також запропонував п. Юрія Даша, який очолював в цей час товариство лічниці Шептицького, а я  в той час був особистим лікарем кардинала Мирослава Івана Любачівського.У Венеції відбулися перші знайомства з керівниками FIAMC (Всесвітньої федерації асоціацій лікарів-католиків) та FEAMC (Європейської Федерації Асоціацій лікарів-католиків) Луїджі Джіллі, Доменіко ді Віржіліо, які очолювали італійську та європейську асоціації. та іншими керівниками організацій лікарів-католиків світу. Відбулося багато розмов, знайомств. Нам було запропоновано організувати свою українську АЛК і стати членами міжнародного руху асоціацій. Саме тоді зродилася ідея принести цей рух в Україну, ми погодилися розпочати працю в цьому напрямку, але розуміли, що дане питання необхідно обговорити у Львові з керівництвом Церкви.

Після повернення до Львова відбулася зустріч із кардиналом Мирославом-Іваном та о. Іваном Дацком. Учасники поїздки прозвітували про свою участь в конгресі у Венеції та озвучили пропозиції італійських очільників лікарів-католиків про створення в Україні АЛК, однак отримали однозначну відповідь: «ще зарано, трохи почекаємо».

Але в Україні на той час існувала інша проблема. Науково-технічний раціоналізм відкидає Божий задум щодо життя, не бачить залежності природи від Творця. І тому людина, живучи так,  «ніби Бога не було», втрачає не тільки таємницю Бога, але також і таємницю світу і свого існування». Підтвердження цього знаходимо в даних  державної статистики. 15 років тому до абортів щороку Україні вдавалося більше 1,5 млн. жінок, а 2.5 млн. вбивали своїх зачатих дітей заживаючи оральні контрацептиви та користуючись внутрішньо матковими спіралями. Вказані показники підтверджують, що в Україні, на жаль, аборти і контрацептивні середники, залишаються єдиними з методів регуляції народжуваності. Більше 10 років тому Святіший Отець Іван Павло 11 підтвердив вартість та недоторканість людського життя, з огляду на небезпеки, що нині йому загрожують, і у світ вийшла Папська Енцикліка «Євангелія Життя», яка стала рішучим і однозначним підтвердженням вартості і недоторканності людського життя, а водночас полум`яним закликом в ім`я Боже до всіх і кожного: шануй, бережи, люби життя і слугуй  життю – кожному людському життю!

На наше глибоке переконання досвід країн цивілізованого світу переконливо доказав, що основними засобами зниження числа переривання вагітності і використання жінками контрацептивів є добре і широко організована служба  природного планування родини, яка навчає жінок методів, дозволених церквою, попередження вагітностей. Прикладом в цьому і послужила Польща, яка зайняла в 1992 році 94 місце по кількості абортів на 1000 жінок фертильного віку в світі , а Україна – 3 місце.

Слід сказати, що тільки повага до життя може захищати і забезпечувати найцінніші й найпотрібніші для суспільства вартості – демократію та мир. Не може існувати істинної демократії, коли не визнається гідність кожної людини і не шануються її права. Нова культура любові і солідарності, які слід розвивати, можуть слугувати справжньому благові людського суспільства. Очевидно, кредом цієї культури є вчення Церкви: «Людське життя є святе…Сам Бог є Господарем життя від початку і до кінця, і ніхто, ні за яких обставин не може привласнити собі права знищення людської істоти».  А хто піднімає руку на життя людини, той почасти зводить руку на самого Бога.  Натомість, у 1992 році ми з однодумцями створили громадську організацію «Інститут захисту життя», яка включилася у справу поширення католицької моральної доктрини в медицині та суспільстві нашої країни, а однією з перших її справ була підготовка інструкторів із природного планування родини(ППР).  Наші викладачі, оволодівши знаннями з ППР різних європейських шкіл, йшли в ногу зі спеціалістами з інститутом родини УКУ, HLI та іншими. Тільки за перші  два роки ми підготували 135 інструкторів  з ППР для церков різних конфесій, нами було видано підручник «Планування сімї, природні методи регуляції зачаття» та інші матеріали для освоєння ППР.

Знайомство та поглиблення зв’язків з шанування життя та гідності людини продовжувалось і надалі. Так, у 1993 році мене запросили на конференцію у Францію в Париж, на якій виступив із доповіддю « Про шпиталь Митрополита Шептицького у Львові». У 1994 році Іван Луць та Юрій Дашо відвідали Рим на запрошення Папської Ради з питань охорони здоров’я. Мали там першу зустріч зі святішим отцем Іваном-Павлом ІІ. 30 квітня 1994 року Папа номінував мене членом Папської Академії життя, яка на той час почала функціонувати і членом якої я перебуваю  до сьогоднішнього дня. Протягом наступних років поглиблювалось спілкування з міжнародним товариством лікарів-католиків Європи і США. У 1995 році відвідав конференцію по питанню боротьби з абортами в Італії; в 1996 був запрошений на VІІІ Європейський Конгрес FEAMC у Празі (тоді поїхало десять  лікарів); у 1998 році за сприяння доктора Юрія Ісаїва з Філадельфії відвідав ХІХ Всесвітній Конгрес в Нью-Йорку, де виступив з доповіддю на французькій мові, “Про шанування життя та гідності людини в Україні”, перекладачем якої був згаданий доктор Ісаїв.

Врешті, у 2000 році був на Міжнародному ювілейному конгресі лікарів-католиків і Папської Ради у Римі. Це було надзвичайне дійство, з цілого світу прибуло понад 7000 лікарів, відчувалося, що Христова віра переповнює душі і серця учасників конгресу, а через них і всіх лікарів, які пам’ятають про свою відповідальність перед Богом. На цьому конгресі мав доповідь на тему «Труднощі українського законодавства стосовно шанування життя і гідності людини». Кожна моя присутність і  виступ на міжнародних конгресах заявляли про Україну, знайомили міжнародну медичну громадськість з відсталістю України з питань біоетики, поєднання католицької церкви з професійною діяльністю лікаря. Атмосфера конгресу і самого 2000 ювілейного року підштовхнула нас до прийняття рішення про створення Асоціації лікарів-католиків у Львові.

Мене часто запитують:»Чому лікарів-католиків, а не інших християн?» В зв’язку з тим, що ми є членом Всесвітньої FEAMC та Європейської FIAMC асоціацій ми взяли  таку ж назву, хоча не заперечуємо про участь лікарів- християн інших конфесій,  як прихильників, які сповідують в своєму житті та праці  науку і заповіді Вселенської Апостольської церкви.

1.2. Заснування Асоціації лікарів-католиків в Україні та участь в діяльності європейської та всесвітньої федерацій (2000-2007 рр.)

І ось, в ювілейному 2000 році запрацювала Асоціація лікарів-католиків у Львові, як один із центрів національного та духовного відродження українського народу. Вона була організована з благословення Його Блаженства Мирослава кардинала  Івана Любачівського, глави УГКЦ На даний час Асоціація співпрацює і входить в складу Світової (FIAMC) та Європейської (FEAMC) асоціацій лікарів-католиків.

Насамперед у вересні 2000 року була створена ініціативна група, до якої увійшли о. Леонід Костко, лікарі: Мирон Борисевич, Юрій Дашо, Іван Луць, Дмитро Квіт, Роман Дутка, Василь Остапчук, Леся Луць та інші. Перша зустріч групи відбулася у Львівському медичному коледжі післядипломної освіти. Постало питання написання Статуту, за цю справу взялися Мирон Борисевич і Юрій Дашо, як найкращі управлінці, які протягом довгого часу працювали у цій сфері, а також о. Леонід Костко, як священик і добрий знавець церковної дисципліни. Вони підготували Статут Асоціації, врахувавши у ньому основні юридичні вимоги та напрямки діяльності відповідно до вчення святої Церкви.

Установчу конференцію  АЛК було проведено у вересні 2000 року в тому ж коледжі. На конференції також був присутній о. Михайло Пришляк, салезіянин, який протягом довгого часу працював в Італії і неодноразово зустрічався із діяльністю італійської та інших європейських Асоціацій лікарів-католиків. Тоді ж офіційним і неофіційним центром Асоціації став Львівський медичний коледж післядипломної освіти. На установчій конференції першим президентом Асоціації обрано о. Леоніда Костка як найбільш задіяного у питаннях відносин Церкви і медицини. Також о. Михайло Пришляк був призначений духовним асистентом. Асоціацію зареєстровано як громадську організацію у відповідних державних органах і вона отримала право брати участь у громадських подіях. Таким чином наші лікарі-католики почали працювати в Асоціації з 2000 року.

Важливим чинником розвитку і становлення Асоціації лікарів-католиків стала участь в європейських та всесвітніх заходах відповідних Федерацій. У 2001 році делегація української асоціації у кількості 12 осіб відвідала Міжнародну конференцію з боротьби з абортами у Братиславі, під час якої нами було виголошено дві  доповіді  на англійській та французькій мовах.

Вже наступного року, 2002, як представник української Асоціації та директор ГО “Інститут захисту життя”, д-р Іван Луць взяв участь у ХХІ конгресі FIAMC в Сеулі, на якому всій світовій спільноті було оголошено про створення  АЛК в Україні, а учасники конгресу радісно прийняли цю вістку.

У 2003 році лікарі-католики прийняли участь у ХІ Євроконгресі з біоетики в Парижі.

В 2006 році –  делегація з України – понад тридцять осіб – взяли участь у конгресі Всесвітньої федерації (FIAMC) у Барселоні.

У 2005 році президент Асоціації о. Леонід Костко склав свої повноваження і новим президентом обрано д-ра Івана Луця,директора Львівського медичного коледжу післядипломної освіти, члена Папської академії життя та директора ГО “Інститут захисту життя”. Як представник, а потім і Президент Асоціації, Іван Луць також регулярно приймав участь у зустрічах та нарадах президентів Асоціацій лікарів-католиків Європи.

Протягом кількох наступних років змінювалися духовні асистенти АЛК. Після кількох років праці о. Михайла Пришляка змінив о. Ярослав Приріз, ЧНІ, а після нього духівником став о. Григорій Гриньків, ЧСВВ. Власне, о. Григорій допоміг оживити діяльність асоціації, брав участь у нарадах президентів FEAMC, допоміг організувати Міжнародну конференцію у Львові «Шануй, оберігай, люби життя і служи життю», присвячену 10-літтю Енцикліки Папи Івана Павла ІІ «Evangelium vitae».

Наприкінці 2007р. о.Григорія Гриньківа замінив о.Корнилій Яремак, призначений духовним асистентом АЛК владикою Львівської Архієпархії Ігорем.

1.3. Духовно-просвітницька та наукова діяльність Асоціації лікарів-католиків України

(2007-2015 рр.).

Призначення о.Корнилія духовним провідником стало великим поштовхом для активізації діяльності Асоціації.. Насамперед активізувалася управа Асоціації – її наради почали регулярно відбуватися кожного місяця, переважно у другий вівторок. Також у третій вівторок місяця всі члени асоціації збиралися на загальну зустріч, під час якої була духовна наука та вирішувалися актуальні питання і справи, складалися плани тощо. Хоча діяльність управи дещо знизилась та щомісячні зустрічі продовжуються по  теперішній час, значно зросла чисельність членів та прихильників , лікарі АЛК мають можливість удосконалювати свої знання на предмет вчення Католицької Церкви та поглиблювати особисту духовність (завдяки духовним зустрічам з о.Корнилієм, на прощах та щорічних реколекціях). АЛК не має приміщення для духовних зустрічей, але нас прихистив монастир св.Онуфрія, де проводяться щомісячні духовні науки та святкові зустрічі (коляда та інш.).

Восени 2008 року у польському Гданську відбувався конгрес Європейської федерації Асоціацій лікарів-католиків, у якому взяла участь велика українська делегація. Але цю подорож вперше було вирішено зробити також і духовною, тому заплановано, окрім участі в конгресі, також прощу до чудотворної ікони Матері Божої в Ченстохові. Подорож, молитва, духовні науки настільки згуртували учасників, що було вирішено подібні прощі проводити частіше – одного року за кордон, а наступного по Україні. І тому вже наприкінці травня 2009 року відбулася проща до Зарваниці, під час якої лікарі, учасники прощі, по дорозі відвідали і молилися в Гошівському монастирі, катедральному соборі в Івано-Франківську, в монастирях в Погоні, Бучачі та Язлівці. Після урочистої Божественної літургії у Зарваниці відвідали також родинну садибу-музей патріярха Йосифа Сліпого у селі Заздрість  Тернопільської області.. Ці дві прощі – у Ченстохову і Зарваницю – стали ніби зразком подальшої організації духовно-пізнавальних подорожей, які організовувалися Асоціацією лікарів-католиків.

На початку 2009 року у василіянській духовній семінарії у Брюховичах було організовано навчальний семінар для вивчення найважливіших для лікарів папських енциклік: «Humanae vitae» папи Павла VІ та «Evangelium vitae» папи Івана Павла ІІ.

Також важливим щаблем в організаційному плані було проведення зустрічі президентів Асоціацій лікарів-католиків Європи у Львові 15-19 жовтня 2009 року  з метою презентації України на міжнародному рівні.

Навесні 2010 року велика делегація лікарів з України взяла участь у ХХІІІ Всесвітньому конгресі лікарів-католиків у французькому Люрді, під час якого президент Асоціації Іван Луць виступив із доповіддю  “Українське законодавство стосовно шанування життя та гідності людини”. Ця подорож стала нагодою по дорозі відвідати і молитися в багатьох святинях Європи: в Празі , в якій загинув св. Ян Непомук; Мюнхен,-українська катедра, могила  Степана Бандери; Арс- місце праці і блаженного спочинку св. Івана Віянея;  всесвітньо відомі паломницькі міста:Люрд,  Фатіма, місця об’явлень Пречистої Діви Марії; монастир у Монссеррат, в якому чудотворна фігура Діви Марії; Париж : Собор  Парижської Богоматері, могила Симона Петлюри; Падуя- місто святого Антонія; Маріацель- найбільше відпустове місце Австрії.

Так, завдяки таким прощам гуртувалося товариство, перед членами Асоціації відкривалася духовна велич Європи і України, ми ставали дедалі свідомішими християнами.

В травні 2011 року делегація з України взяла участь у біоетичній конференції в Білорусі у Вітебську. На дану конференцію було підготовлено та виголошено   три доповіді: Надією Гельнер, Іриною Шереметою та о.Ігорем Бойко. Саме поїздка у Білорусь стала нагодою відвідати м. Полоцьк- катедру, на якій служив і віддав своє життя за єдність християн святий священномученик Йосафат, а також Литву:українську церкву святої Трійці та Остробрамську ікону Пресвятої Богородиці у Вільнюсі, відпустовий центр у Шилові, гору хрестів.

Подібні прощі та духовно-просвітницькі подорожі лікарів АЛК відбувалися  в 2011-2015 рр.:

– подорож по святинях та монастирях Івано-Франківщини (Гошів, Галич,Крилос, Косів, Коломия, Яремче, Дора);

– проща до  святині Божого Милосердя в Лагевнікі біля Кракова в Польщі;  -проща у Меджугор’є, що в Боснії  та Герцеговині;

– участь лікарів АЛК в святкуванні відновлення  Святої Софії в Римі;

– подорож по святих та історичних  місцях Буковини (Чернівці,  Кам’янець-Подільський, Хотин);

– проща до ікони” Матері Божої – Цариці всіх народів” у Амстердамі та одночасні відвідини багатьох європейських міст та святинь.

– проща до патріяршого собору Воскресіння Христового в Києві з одночасним відвідуванням Шевченківських місць з нагоди 200-ліття з дня  народження Т.Г.Шевченка(Київ, Канів,Черкаси, Шевченкове, Кирилівка Холодний Яр);

– участь наших лікарів в Мїжнародній  конференції з нагоди 50-ліття діяльності Європейської федерації  асоціацій лікарів-католиків в Братиславі;

– проща до чудотворної ікони в м. Трсат у Хорватії;

-проща по святих місцях та монастирях Закарпаття (Малий Березний, Боронява, Мукачево, Хуст, Джублик);

– проща по святих та історичних місцях Волині (Луцьк, Колодяжне,музей-садиба Лесі Українки, Володимир-Волинський- мала батьківщина святого священномученика Йосафата

Впродовж 5 років лікарі АЛК активно приймають участь в молитовних зустрічах лікарів, які відбуваються кожного першого понеділка місяця в ц. св. Йосафата ). біля гробу бл.Миколая Чарнецького з ініціативи та під духовним проводом О.Володимира Груца (нині вже єпископа). Під час зустрічей лікарі слухають Боже Слово, молебень до Миколая Чарнецького, моляться за хворих , нарко- і алкозалежних пацієнтів, лікарів та медпрацівників

Лікарі АЛК також активно приймали участь в 1-й та 2-й прощах для медиків до церкви св. Пантелеймона (Ів.-Франківська обл.), які організовував голова архиєпархіаьної комісії УГКЦ в справах охорони здоров’я о.Володимир Мощич.

Важливим елементом духовного зростання й утвердження у вірі наших лікарів стали також щорічні реколекції в продовж останніх 6 років, які проводить духовний асистент о.Корнилій, найчастіше (3рази) вони відбувалися в Гошівському монастирі сестер Пресвятої Родини, а також по одному разу в реколекційному центрі Львівської архиєпархії у Брюховичах, в монастирі сестер Мироносиць в Яремчі та в малій семінарії в Хусті на Закарпатті.

Не можу не згадати, з особливою пошаною, наших лікарів, які надавали медичну допомогу учасникам Революції гідності на Майдані в Києві, це – Надія Гельнер, Орися Мишанич, особливо довготривале перебування (3 місяці) – Лесі Копач з Тернополя.

За останніх 5 років члени Асоціації взяли участь в деяких навчальних програмах святої Церкви.

Чотири лікарі АЛК закінчили однорічну сертифікатну програму з біоетики “На службі охорони життя ” в 2010 та 2011 рр. при Українському католицькому університеті. Отримані знання успішно використовують в своїй професійній діяльності ( Н.Гельнер, О.Луць, Т.Роговська, І. Шеремета).

Члени Асоціації  беруть активну участь у заходах по збереженню ненародженого життя в рамках руху «Pro life». Так, спільно з Інститутом родини УКУ, який очолює доктор  П.Гусак, декілька разів  в році, починаючи зі свята Благовіщення Пресвятої Богородиці, День захисту дітей та інш. АЛК відвідують пологові будинки, гінекологічні відділення та жіночі консультації з лекціями та спеціальною літературою для паціентів та медпрацівників, з молитвами, вервицею, приймають “Духовне всиновлення зачатої дитини”, також проводять конференції з біоетичних питань для медпрацівників різних спеціальностей.

АЛК є колективним членом Українського лікарського товариства (УЛТ) у Львові. Лікарі Асоціації активно приймають участь в житті УЛТ: науково-практичних конференціях, з’їздах, виїздних засіданнях  управи в медичних закладах Львівщини, в історично-просвітницьких подорожах та інших культурних заходах УЛТ.

Члени асоціації є активними учасниками  науково-практичних конференцій в   ЛДМУ ім.Д.Галицького,ЛДУ ім. Івана Франка, УКУ , святкування року митрополита Андрея Шептицького УГКЦ та інш.

Важливим елементом духовного зростання й утвердження у вірі наших лікарів стали також щорічні реколекції в продовж останніх 6 років, які проводить духовний асистент о.Корнилій, найчастіше (3рази) вони відбувалися в Гошівському монастирі сестер Пресвятої Родини, а також по одному разу в реколекційному центрі Львівської архиєпархії у Брюховичах, в монастирі сестер Мироносиць в Яремчі та в малій семінарії в Хусті на Закарпатті.

В травні 2015 року я на запрошення Президентів FEAMC виступав в Парижі з презентацією фільму” Про гуманітарну катастрофу на сході України в зв’язку з агресією Росії.” Мій виступ викликав велику та тривалу дискусію серед президентів і вніс зміну розуміння “хто є Путін” і ким є Росія для України!!!

 1. Роль об’єднання лікарів на основі морального вчення Католицької Церкви.

2.1. Вплив медицини та лікарів на формування громадської думки в суспільстві, зокрема в українському.

Лікарі у суспільстві творять цілком унікальну верству інтелігенції, оскільки мають безпосередній вплив на сприймання і розуміння поодинокими людьми самих себе та їх ставлення до життя, оцінки його вартості. Діяльність лікарів, на відміну від інших професій, не обмежується тільки і виключно до виконання фахових обов’язків у так званий робочий час. На початку своєї діяльності вони складають символічну «клятву Гіппократа», яка, однак, має не тільки символічні, але і юридичні наслідки. Лікар зобов’язаний надавати медичну допомогу в будь-який час і в різних обставинах, тому радше варто говорити не стільки про лікарську професію, скільки про покликання лікаря. Лікарі впливають безпосередньо на людину в її сокровенній індивідуальності, маючи доступ до тіла та вирішуючи про шляхи осягнення нею здоров’я. Тому лікарі, не дивлячись на багато претензій, які суспільство перед ними ставить, залишаються шанованими та впливовими членами суспільства.

Лікарю сучасності завдяки науковій медицині та розвитку медичних технологій належить вирішувати не тільки питання життя і здоров’я, але також питання життя-смерті, відношення до душі чи ставлення до вічності або Бога. Згідно із даними, які наводяться у спеціальній літературі, «Україна перейняла традиції Радянського Союзу, тому тут сформувалася своєрідна «абортивна культура». Організаційна структура надання медичної допомоги жінкам, зорієнтованим на здійснення абортів, розробку нових методик цього медичного втручання, підготовку спеціальних медичних кадрів – створення сприятливих умов для здійснення абортів і сприйняття їх як нормального соціального феномену» . Дані залишаються неточними, але навіть на даний час в Україні щороку здійснюється до 700 тисяч абортів . Тільки це одне впливає на формування так званої «культури смерті», яка не вважає людське життя святим і дарованим Богом, що має негативний вплив також на інші ділянки суспільного та культурного життя народу. Думки ж і переконання лікарського співтовариства мають набагато ширший засяг і стосуються питання контрацепції і репродуктивних технологій, здорового способу життя, турботи про здоров’я індивідуумів, консервативного чи оперативного лікарського втручання, ставлення до немочі і старості і, врешті, відповідного трактування закінчення життя (наприклад дискусії про природню смерть чи евтаназію) – питання, які формують ставлення до життя не тільки медичних працівників, але й усього суспільства. Таким чином, можемо ствердити, що стиль формування майбутніх лікарів, їхнє глибоке розуміння, власне, свого покликання, прийняття і переживання на духовному рівні моральних засад, відповідальні і жертвенна практика в царині медицини впливає на формування здорового світогляду інших частин українського суспільства.

IMG_9794

2.2. Католицьке вчення і проблеми медицини в Україні – загальний огляд.

«Хвороба та страждання, що її супроводжують – проблема для людей усіх часів» . У Старому Заповіті хвороба – стан слабкості і немочі, які проявляються насамперед у зовнішніх феноменах: рани чи виразки на шкірі, поранення, переломи, гарячка чи збудженість. «У світі, де все залежить від встановленої Богом причинності, хвороба – виняток. Неможливо не вбачати в ній караючої руки Божої» . Релігійне почуття людини мимоволі встановлює зв’язок між хворобою і гріхом.

У старозавітних часах люди зверталися по допомогу до лікарів і тексти високо оцінюють їх роль у житті суспільства: «Вшановуй належно потрібного тобі лікаря, бо й він існує з Господньої установи: від Всевишнього – здатність лікаря, а й цар його обдаровує. Голову лікаря знання його звисочують, тож і з боку вельмож йому подив належиться. Господь із землі ліки виводить, і розумний муж не нехтує ними» (Сир.38,1-4). Але для отримання зцілення передовсім потрібно звертатися до Бога, бо він – Владика життя.

У Новому Заповіті Спаситель Христос, окрім проповіді доброї новини, часто приносить зцілення для хворих, що є знаком об’явлення Божого на землі: «Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та вигоюючи всяку хворобу й недугу» (Мт.9,35). Одужання від хвороби є знаком приходу Царства Божого, однак «беручи на себе «наші недуги» в час своїх Страстей, Ісус надав їм нового змісту: як і в усякому стражданні, від тепер у них – сила відкуплення» . Тобто, у навчанні святої Церкви присутня діалектична напруга: з одного боку через хвороби і страждання людина покутує за гріхи й осягає спасіння – «Вашим стражданням ви спасете душі свої» (Лк.21,18); з іншого боку психічне і тілесне здоров’я є Божим даром і потребує турботи так само, як і в інших ділянках життя – «Турбота про здоров’я громадян вимагає допомоги суспільства через створення умов життя, які дозволяють виростати й досягти зрілості: їжа та одяг, житло, медична опіка, основне навчання, праця, суспільна допомога» .

Отож, сучасна концепція розуміння місця здоров’я в житті людини не ставить цю категорію на перше місце, як це виразно зазначено у церковному вченні: «Хоч моральний закон закликає до пошани тілесного життя, проте він не робить з нього абсолютної цінності. Він виступає проти новопоганської концепції, яка намагається створити культ тіла, все йому жертвувати, обожнювати фізичну досконалість та спортивні успіхи. Селективним поділом людей на слабких і сильних така концепція може призвести до спотворення людських стосунків» .

На жаль, медичні освіта та організація медичного обслуговування людей далекі від такого цілісно розуміння людської особи та глибокої пошани до святості людського життя. Більшість проблем, якими займається новітня дисципліна біоетика, ще не знайшли належного висвітлення по-перше у навчальних програмах, але також у практиці медичної діяльності. «Нині біоетичне мислення ще не тільки не стало надбанням широких верств населення, а не одухотворило працю і творчу думку багатьох представників науки і освіти. Для утвердження засад персоналістичної біоетики найважливішим є високий рівень духовності і моральності, безкорисливість і фаховість» . Україна повинна пройти нелегкий і тривалий шлях, щоб привести державне законодавство у відповідність до засад природного і позитивного Божого закону, а також у відповідному дусі виховати суспільство.

2.3. Основні статутні положення Асоціації лікарів-католиків.

Розпочинаючи діяльність Асоціації лікарів-католиків в Україні, члени АЛК ставили перед собою цілі, які відповідали б насамперед євангельському духу та вченню святої Католицької Церкви, а також принципам діяльності подібних асоціацій, об’єднаних у всесвітню і, відповідно, європейську федерації. Це вилилось в основні статутні положення, пригадуючи які, можемо упевнено говорити також і про перспективи діяльності нашого товариства: «Метою діяльності Асоціації є сприяння збереженню та зміцненню здоров’я українського народу, утвердження ідей гуманізму, християнському служінню людям, а також сприяння вирішенню морально-етичних проблем у діяльності лікарів, спираючись на принципи доктрин Вселенської Апостольської Церкви» . Цей вступ в подальших частинах більш деталізовано.

Отож, метою діяльності Асоціації лікарів-католиків є «сприяння формуванню у свідомості лікарів високого духовного, морального, професійного і наукового рівня» . Щоденні лікарська практика, життєві труднощі та складне соціально-політичне становище можуть притемнювати світлі ідеали лікарського покликання, зводячи лікарів тільки до виконавців відповідних процедур. Власне, члени асоціації через постійну участь у духовних заходах, конференціях, навчальних курсах мають можливість не втрачати свого внутрішнього покликання, плекаючи високий духовний, моральний та інші рівні.

Асоціація сприяє «вихованню та плеканню автентичного людського та християнського характеру служіння лікарів у взаєминах із пацієнтами та відношення у професійному середовищі» . На жаль, нездорова конкуренція і трактування пацієнтів як спосіб заробітку чи збагачення, часто присутні у нашому суспільстві. Через вивчення Святого Писання, церковного вчення, спілкування, дискусію, духовні вправи члени Асоціації мають можливість створювати більш відповідні умови у спілкуванні з колегами, а також з пацієнтами.

Завданням Асоціації є «збереження та розвиток Європейського «Міжнародного Кодексу медичної етики» та «Карти прав пацієнта» для забезпечення захисту інтересів лікарів, відстоювання прав і інтересів пацієнтів» . Насамперед йдеться про запровадження здорової практики католицьких лікарів, які продовжують плекати в Європі – їх вивчення, популяризація та введення у практику в Україні.

«Діяльне сприяння євангелізації та катехизації служби охорони здоров’я та освіти»  – специфічне завдання лікарів, які сповідують християнську віру. І лікарі можуть здійснювати його, тобто «проповідування Христа свідченням життя і словом». У лікарів «ця євангелізація набирає своєрідного характеру й особливої дієвості з огляду на те, що вона здійснюється у звичайних умовах цього світу» , а можна сказати, що у більш специфічних, пов’язаних із критичними ситуаціями хвороби і небезпеки смерті. Щодо катехизації, тобто «виховання віри (…) у дорослих, в якому міститься головним чином християнське віровчення, яке викладається зазвичай органічно й систематично, щоб уводити в усю повноту християнського життя» , то члени Асоціації мають можливість прилучатися до неї насамперед через зустрічі із духівником, які носять катехитичний характер, а здобуті знання мали б передавати колегам, з якими працюють.

Наступним пунктом є «сприяння підняттю духовної гідності та пошани до особи пацієнта, його померлого тіла, забезпечення душі турботою священика – уділення Святих Таїнств та інших треб» . Лікар повинен бути свідомим, що не тільки здоров’я тіла є саме по собі цінністю і його завданням є також уважати на цілісність особи, на її душу і духовні потреби. Тому лікар згідно із вченням Церкви, повинен поважати Божий суверенітет на людським життям, правильно оцінити момент, щоб пацієнт був приготованим на зустріч із Богом. Тому лікарі-католики повинні тісно співпрацювати зі священиками у їхній службі, а також мудро і цілеспрямовано спонукати пацієнтів до переживання віри у важких моментах їхнього життя.

«Проведення симпозіумів, конференцій з морально-етичних проблем у діяльності медичних працівників; співпраця з громадськими, релігійними, доброчинними та іншими організаціями доброї волі в Україні та за кордоном із метою духовного та морального відродження українського народу; організація видання та поширення інформаційних бюлетенів, буклетів, пам’яток та інших матеріалів з морально-етичних проблем охорони здоров’я»  – просвітницька частина діяльності Асоціації. Як видно, її статут не тільки пояснює мету і спосіб діяльності, а непогано відкриває наші завдання на майбутнє.

 1. Перспективи діяльності Асоціації лікарів-католиків.

3.1. Популяризація та поширення ідей моральної доктрини Католицької Церкви та їх вплив на політично-суспільне життя.

Сьогодні перед Асоціацією лікарів-католиків стоїть перше і головне завдання – поширення і популяризація моральної доктрини святої Церкви, особливо тих її постулатів, які безпосередньо стосуються медичної науки та лікарської практики. Католицька Церква опрацювала і прийняла цілу низку документів, які стосуються цієї ділянки морального богослов’я. Тому нам передовсім необхідна здорова ініціатива серед членів Асоціації, яка ставила б за мету глибоке предметне вивчення цього питання насамперед шляхом самоосвіти, але також шляхом організації семінарів, круглих столів, дискусій тощо на теми, які стоять перед суспільство і як церковне вчення пропонує їх вирішувати. Лікарі, які належать до цієї асоціації, повинні бути, так би мовити, першими спеціалістами в даній царині.

Наступним елементом популяризації і поширення церковного вчення та морального діяння повинне стати безпосереднє введення в особисту практику згаданих постулатів – внутрішня пошана людського життя, повага до пацієнта, належне його трактування як Божої дитини, яка також свої немочі і, можливо, недоліки, сприймання цілісності його особи і тому подібне. Христос закликає всіх своїх послідовників до «проповіді ділом і життям», а не тільки словами, тому до лікарів спеціальним способом стосуються його слова: «Ви – світло світу. Не може сховатись місто, що лежить на верху гори. І не запалюють світла та й не ставлять його під посудиною, лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі» (Мт.5,14-16). Кожний учасник Асоціації в особистій практиці та приватному спілкуванні може надзвичайно ефективно впливати на створення здорової суспільної атмосфери.

Ну і нарешті, до способів поширення головних ідей, задля яких Асоціація створювалася й існує – це передбачена у статуті організація різноманітних навчальних та дискусійних заходів для ширшого кола слухачів, наприклад медичних працівників різноманітних медичних закладів, які ще не знайомі з діяльністю нашого товариства; проведення лекцій та інших зустрічей із студентами медичних та інших вузів; співпраця з релігійними, суспільно-культурними і навіть політичними організаціями з метою утвердження християнських морально-етичних засад в нашому народі; волонтерська навчально-роз’яснювальна робота із молоддю та дітьми в різних навчальних закладах, особливо що стосується небезпеки різноманітних узалежнень та розвитку належного ставлення до власного здоров’я і ведення здорового способу життя. Такі цілі ми ставимо перед собою на майбутнє, а що їх осягнути – мусимо проявляти відповідну здорову ініціативу кожний зокрема, а також підтримувати одні одних у цій діяльності.

3.2. Об’єднання лікарів для обміну думками і досвідом у духовно-моральній сфері.

Як члени Асоціації лікарів-католиків, ми повинні розуміти , що як всі миряни, маємо «обов’язок і право (…) об’єднавшись у товариствах, працювати над тим, щоб Божа вістка про спасіння була знана і прийнята» . Та одним з головних завдань цієї Асоціації є також обмін знаннями, думками і досвідом, які лікарі здобувають у своїй діяльності і як цей досвід і переконання корелюються із моральними засадами та вченням святої Католицької Церкви. Саме тому в рамках діяльності Асоціації необхідно частіше організовувати круглі столи та дискусійні клуби, щоб Слово Христове ставала дедалі зрозумілішим і прийнятим тими, які лікують людські тіла. Але також під час таких зустрічей лікарі утверджуються у своїх переконаннях та розбудовують потужний фундамент для особистого життя і професійної діяльності.

Дедалі частіше лікарі зустрічаються із непослідовністю державного законодавства що стосується охорони здоров’я або організації праці, й у випадках невідповідності із вченням святої Церкви опиняються у важких моральних дилемах, коли не просто знайти однозначну відповідь на питання і вихід із ситуації. Власне, Асоціація лікарів-католиків покликана також через духовний провід допомагати в таких ситуаціях, а через солідарне розуміння і підтримку допомагати своїм членам у таких чи подібних важких ситуаціях. І хоча в Україні ще немає надто важкого тиску на сумління лікарів через неправомірне законодавство чи судові переслідування, тенденція є такою у світі, що нас таки чекає зустріч із цими явищами, як то вже є в Америці чи Європі. Бажаним було б, щоб Асоціація лікарів-католиків була єдиною в солідарній підтримці своїх членів і, при необхідності, навіть з допомогою юридичних важелів впливу на державні чи суспільні чинники.

3.3. Розвиток особистої духовності членів Асоціації лікарів-католиків.

Асоціація лікарів-католиків повинна ставати насамперед дружною спільнотою, в якій лікарі можуть розуміти одне одного, а це розуміння базувати на християнській вірі і довір’ї до Того, який віддав своє життя за нас на хресті. Саме глибока особиста віра і віддання себе Богові є тим фундаментом, який стоїть в основі приватного і сімейного життя, а тим більше в основі морального діяння у професійній діяльності. Христос запевняє, що без зміни серця не можемо нічого доброго ані говорити, ані чинити: «як можете ви говорити слова добрі, злі бувши? З повноти бо серця уста промовляють» (Мт.12,34).

Очевидно, нам необхідно методично розділити ініціативи у, так би мовити, «професійній царині» та діяльність у духовному житті, щоб пізніше могти їх об’єднати в одне ціле. В духовному плані в майбутньому дуже важливо, щоб ті, які належать до Асоціації лікарів-католиків, або розділяють основні принципи, на яких вона побудована, серйозно заглибились в особисту духовність – пізнавали Святе Писання, науку святої Церкви, перебували у молитві і брали участь у Святих Тайнах, передовсім святої Сповіді і Причастя. Незамінною допомогою в цьому служать регулярні духовні науки, які проводяться на відповідних зустрічах кожного місяця, щорічні реколекції та інші духовні вправи в рамках діяльності Асоціації лікарів-католиків. Також важливою складовою цього процесу може стати індивідуальний духовний провід, в якому Церква радо йде назустріч кожному, хто такого проводу потребує.

Можемо впевнено твердити, що тільки міцна основа віри, розбудова і скріплення якої повинно лежати на серці кожного християнина, буде достатньою спонукою і підставою для морального і духовного відношення до інших обов’язків. Саме тому лікар відкриває своє правдиве покликання – приносити людям радість повноцінного життя для прослави Бога і праці для суспільства – тільки внаслідок цілеспрямованого і систематичного створення і поглиблення цієї основи у своїй душі.

Закінчення-висновок.

Відзначаючи 15-річчя діяльності Асоціації лікарів-католиків в Україні, ми бачимо, що вона досягла певного розвитку і результатів. Проте, можемо сказати, що наша Асоціація перебувала передовсім на шляху внутрішньої консолідації – ми самі вчилися бути добрими християнами, щоб нашу віру переносити у міжлюдські та професійні стосунки. Продовжуючи діяльність асоціації, особливо ті форми, які вже стали певним звичаєм чи традицією, дивимося в майбутнє з надією та охотою: приходить час ініціатив, які відкриють привабливість і необхідність такого об’єднання лікарів і медичних працівників для широкого медичного загалу у Львові та, надіємося, в цілій Україні.

У цей святковий день вітаю всіх членів Асоціації лікарів-католиків, а особливо тих, які докладали великих зусиль для її розвитку і діяльності: отцю Леоніду Костко, лікарям : проф.Роману Дутці, Надії Гельнер, Лесі Луць, Тетяні Роговській, , Богдану, Ганні Боднарчукам, Марії Хрупович, Марті Магері, Наталі Попович  Як молиться священик у літургії святого Василія Великого, «а кого ми не пом’янули через невідання, чи забуття, чи через безліч імен, ти сам пом’яни, Боже, бо ти знаєш вік і ім’я кожного, і на всіх вилий багату твою милость, даючи всім те, чого вони просять, на спасіння».

IMG_9803

  І накінець фрагмент з Послання Блаженнішого Святослава:

За волею Святішого  Отця Франциска, разом з усією Вселенською Церквою входимо в благодатний час особливого Святого року, який триватиме від 8 грудня 2015 року до 26 листопада 2016 року. Цей рік, який називаємо теж Надзвичайним ювілейним роком, Папа присвятив Божому милосердю. Це час особливих Божих благодатей, пов’язаних із паломництвами до визначних катедральних соборів у всій нашій помісній і Вселенській Церкві, час зцілення ран душі й тіла, повернення до Бога, віднайдення Джерела милосердя.

Господь у своєму Провидінні вибрав Пресвяту Діву як «двері», через які Він сам прийшов до людства у своєму єдинородному Сині, воплоченому силою і діянням Святого Духа.

Той же Дух нехай наповнить і наші серця Божою любов’ю і милосердям. Нехай Він перемінить наше життя, зробивши нас знаком присутності й діяння у світі милосердного Отця. Нехай нас цього Року  супроводжують своєю опікою Пречиста Діва – Мати милосердя, й усі святі та праведники української землі – вірні свідки Божого милосердя і Божої любові.

Іван Луць,  президент АЛК, член ПАЖ

71 Replies to “Доповідь Президента Асоціації

 1. I blog often and I truly appreciate your content.
  The article has truly peaked my interest.

  I am going to take a note of your website and keep checking for new information about once per week.

  I opted in for your RSS feed as well.

 2. Heya! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
  Carry on the fantastic work!

 3. It’s actually very complex in this busy life to listen news on Television,
  thus I just use web for that reason, and take the most up-to-date information.

 4. I like the valuable information you provide in your articles.

  I will bookmark your blog and check again here frequently.
  I’m quite sure I’ll learn many new stuff right here!
  Best of luck for the next!

 5. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a
  blog site? The account aided me a applicable deal.
  I had been tiny bit familiar of this your broadcast provided shiny clear idea

 6. Hey! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
  There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Cheers

 7. My partner and I stumbled over here different web address and
  thought I might check things out. I like what I see
  so now i am following you. Look forward to looking
  at your web page for a second time.

 8. Excellent beat ! I would like to apprentice even as you amend your site, how can i subscribe for a blog website?
  The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered shiny transparent concept.

 9. Hi are using WordPress for your blog platform? I’m new to the
  blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need
  any html coding knowledge to make your own blog? Any help
  would be greatly appreciated!

 10. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this.

  We got a grab a book from our local library but I think
  I learned more clear from this post. I am very glad to see such fantastic information being shared
  freely out there.

 11. When I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now
  every time a comment is added I recieve 4 emails with the exact same
  comment. Is there a means you are able to remove me from that service?
  Cheers!

 12. Having read this I thought it was rather informative.
  I appreciate you finding the time and effort to put this
  article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting.
  But so what, it was still worth it!

 13. Thanks for finally writing about >Доповідь Президента Асоціації – Асоціація Лікарів Католиків <Loved it!

 14. Good – I should definitely pronounce, impressed with your website.
  I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to
  do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all.
  Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or
  anything, website theme . a tones way for your client to communicate.

  Nice task.

 15. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running
  off the screen in Safari. I’m not sure if this is a format issue or something to
  do with web browser compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The layout look great though! Hope you get the issue resolved soon. Kudos

 16. I don’t write a leave a response, but I browsed some responses on this page Доповідь Президента Асоціації – Асоціація Лікарів Католиків.
  I actually do have a couple of questions for you if it’s okay.
  Is it simply me or do a few of the responses come across like they are coming from brain dead folks?
  😛 And, if you are posting on additional places, I would like to follow
  anything fresh you have to post. Would you make a list of all of all your
  social pages like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

 17. I just like the valuable information you provide on your articles.
  I will bookmark your blog and test again right here regularly.
  I’m rather certain I will be told many new stuff right here!
  Good luck for the following!

 18. Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely magnificent.

  I actually like what you’ve acquired here, really like what
  you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and
  you still care for to keep it smart. I cant wait to read far more from you.
  This is actually a tremendous web site.

 19. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and
  wished to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts.
  In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 20. Thanks for your marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you’re a great author.
  I will always bookmark your blog and will come back in the future.
  I want to encourage you continue your great writing, have a nice afternoon!

 21. Hey, I think your site might be having browser
  compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads
  up! Other then that, superb blog!

 22. A person essentially lend a hand to make severely articles I might state.
  This is the very first time I frequented your web page and thus
  far? I surprised with the analysis you made to create this particular put up
  amazing. Great activity!

 23. Greetings! This is my first visit to your blog!
  We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work
  on. You have done a extraordinary job!

 24. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker
  who was conducting a little research on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanks for spending some time to talk about this issue here on your site.

 25. Hey there! I’ve been following your weblog for some time now and finally
  got the bravery to go ahead and give you a shout out from Austin Tx!
  Just wanted to say keep up the excellent job!

 26. Having read this I thought it was extremely informative.
  I appreciate you finding the time and energy to put this content together.
  I once again find myself spending a significant amount of time both reading and posting comments.

  But so what, it was still worthwhile!

 27. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety
  of websites for about a year and am nervous about switching to another platform.
  I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress content into it?

  Any help would be really appreciated! asmr https://app.gumroad.com/asmr2021/p/best-asmr-online asmr

 28. You really make it seem so easy with your presentation but
  I find this topic to be actually something that I think I would never understand.

  It seems too complicated and very broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang
  of it! ps4 games https://bitly.com/3z5HwTp ps4

 29. Do you have a spam problem on this website; I also am
  a blogger, and I was curious about your situation; many of
  us have developed some nice methods and we are looking
  to swap strategies with other folks, please shoot me an email if interested.

 30. This is the perfect site for everyone who would like to find out about this
  topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that
  I actually will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a
  subject that has been written about for a long time. Great stuff, just excellent!

 31. First off I want to say excellent blog! I had a quick question which I’d like to ask if you don’t mind.
  I was curious to know how you center yourself and clear your
  head prior to writing. I’ve had a hard time clearing my mind in getting my ideas
  out there. I truly do enjoy writing however it just seems like
  the first 10 to 15 minutes are usually lost simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
  Thanks!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.